Autor: Štorch, Eduard, 1878-1956

Minehava /
Minehava : obraz života nejstarších osadníků v naší vlasti /
Hrdina Nik : Junácké příběhy z doby Sámovy /
Osada havranů : Příběh z mladší doby kamenné /
Volání rodu : příběh z doby bronzové /
Lovci mamutů : román z pravěku /
V šeru dávných věků /
Zlomený meč : povídka o markomanském králi Marobudovi /