Autor: Nejedlý, Zdeněk, 1878-1962

F. L. Věk : obraz z dob našeho národního probuzení.
U nás : nová kronika.
U nás : nová kronika.
Husitský král I : výjevy z velkého dramatu /
Bratrstvo : tři rapsodie.
Mezi proudy : tři historické obrazy.
Mezi proudy : tři historické obrazy.
Mezi proudy.
Proti všem : list z české epopeje /
Skály : několik výjevů z dějin samoty /
Z nedávna /
Skaláci : historický obraz z druhé polovice osmnáctého století /
Maloměstské historie /