Téma: první světová válka (1914-1918)

První světová válka den po dni /
Pěchota útočí /
Tři řeky /
Velká válka : paměti polního maršála Paula von Hindenburg /